Eco designs by Design icons

15 Nov
By MOTIF ART OF LIVING
SHARE

WITH MORE THAN 10 DESIGNS FROM DESIGNE ICON

ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ MOTIF ตอกย้ำถึงความสำคัญของ ‘Eco Design’ หยิบยกเอาผลงานของดีไซน์ดังระดับโลกที่ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านให้กับแบรนด์ชั้นนำ ที่โดดเด่น ด้วยแนวคิดรักษ์โลก ณ นิทรรศการ ‘Eco Designs by Design Icons’

            แนวคิดรักษ์โลกถือเป็นแนวคิดหลักของพลโลกที่แทรกซึมเข้าไปสู่กระบวนคิดของผู้คนทุกวงการ และวงการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านก็ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญเพราะสามารถหยิบเอาความสร้างสรรค์มาปรับใช้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่การสรรหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการออกแบบที่เอื้อให้วิถีชีวิตของผู้ใช้งานมีส่วนช่วยในการรักษาโลกใบนี้ได้มากขึ้น

ครั้งนี้ MOTIF ได้รับเกียรติจากองค์กรสำคัญอย่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มหาชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดรักษ์โลกเช่นเดียวกันเพราะไม่เพียงแต่ทางบริษัท จะดำเนินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังร่วมเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้เกิดงาน ‘Eco Designs by Design Icons’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะในแง่มุมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

โดยนิทรรศการ ‘Eco Designs by Design Icons’ จะจัดแสดงผลงานผ่านฝีมือดีไซน์เนอร์แถวหน้าระดับโลก อาทิ Philippe Starck, Tom Dixon, Konstantin Grcic, Faye Toogood ที่ล้วนผ่านแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสานต่อความยั่งยืน ผ่านการเลือกสรรวัสดุทางเลือกที่มาจากกระบวนการผลิตที่ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดการด้านพลังงานและทรัพยากร     ลดการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ และองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ดีไซน์เนอร์และคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

true Presents “Eco Designs by Design Icons” Curated by MOTIF จัดแสดงบนพื้นที่ Promotion ชั้น 4 Central Embassy ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021 ถึง 9 มกราคม 2022 นี้