Eco designs by Design icons

15 Nov
By Rapeeporn Patvivatanasiri
SHARE

WITH MORE THAN 10 DESIGNS FROM DESIGNE ICON

ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ MOTIF ตอกย้ำถึงความสำคัญของ ‘Eco Design’ หยิบยกเอาผลงานของดีไซน์ดังระดับโลกที่ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านให้กับแบรนด์ชั้นนำ ที่โดดเด่น ด้วยแนวคิดรักษ์โลก ณ นิทรรศการ ‘Eco Designs by Design Icons’

            แนวคิดรักษ์โลกถือเป็นแนวคิดหลักของพลโลกที่แทรกซึมเข้าไปสู่กระบวนคิดของผู้คนทุกวงการ และวงการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านก็ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญเพราะสามารถหยิบเอาความสร้างสรรค์มาปรับใช้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่การสรรหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการออกแบบที่เอื้อให้วิถีชีวิตของผู้ใช้งานมีส่วนช่วยในการรักษาโลกใบนี้ได้มากขึ้น

ครั้งนี้ MOTIF ได้รับเกียรติจากองค์กรสำคัญอย่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  มหาชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดรักษ์โลกเช่นเดียวกันเพราะไม่เพียงแต่ทางบริษัท จะดำเนินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังร่วมเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้เกิดงาน ‘Eco Designs by Design Icons’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะในแง่มุมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

โดยนิทรรศการ ‘Eco Designs by Design Icons’ จะจัดแสดงผลงานผ่านฝีมือดีไซน์เนอร์แถวหน้าระดับโลก อาทิ Philippe Starck, Tom Dixon, Konstantin Grcic, Faye Toogood ที่ล้วนผ่านแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสานต่อความยั่งยืน ผ่านการเลือกสรรวัสดุทางเลือกที่มาจากกระบวนการผลิตที่ลดการสร้างขยะและมลพิษ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดการด้านพลังงานและทรัพยากร     ลดการพึ่งพาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ และองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ดีไซน์เนอร์และคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

true Presents “Eco Designs by Design Icons” Curated by MOTIF จัดแสดงบนพื้นที่ Promotion ชั้น 4 Central Embassy ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2021 ถึง 9 มกราคม 2022 นี้